Om foreningen


Bestyrelsen

Generalforsamlingen

Vedtægter


 

Om foreningen:

Kunstforeningen afholder seks til syv arrangementer om året, hvoraf det ene er en heldags udflugt om efteråret, medens de øvrige normalt foregår i København og omegn blandt andet ved guidet rundvisning på aktuelle udstillinger og, når lejlighed byder sig, besøg hos udøvende kunstnere.

Foreningen har ca. 80 medlemmer.

Kunstforeningen er åben for alle, uanset bopælsadresse.

Medlemsskab koster i 2024, kr. 300,-

Kontingent dækker betaling for et kalenderår - dvs. 1.januar til 31.december.

Kontingent skal betales inden den 1.marts via netbank til
foreningens konto:
Reg.nr. 1551 - konto nr. 4095618
 
Indmeldelse kan ske på foreningens e-mail adresse
frederiksbergkunstforening@gmail.com